Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Valmius

EU pyrkii vakavien rajatylittävien terveysuhkien valmiussuunnittelussa vahvistamaan mahdollisuuksia reagoida nopeasti hätätilanteeseen, joka vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa kansanterveyteen. Toimintaan sisältyy kansallisten viranomaisten neuvonta. Niiden toivotaan ottavan huomioon, että kansallisella valmiussuunnittelulla voi olla vaikutuksia myös maan rajojen ulkopuolella.

EU-tason strategian avulla

  • luodaan perusta kansallisten suunnitelmien kehittämiselle, jotta voidaan tarttua erilaisiin terveysuhkiin. Tällaisia uhkia ovat mm. influenssapandemia, SARS-epidemia, muut biologisten ja tuntemattomien aineiden aiheuttamat uhat, kemikaalionnettomuudet, luonnossa tapahtuvat muutokset, kuten ilmastonmuutos, ja tahallisesta toiminnasta johtuvat uhat.
  • huolehditaan kansallisten suunnitelmien yhteensopivuudesta analysointi- ja viestintävälineiden sekä koordinointimekanismien avulla.