Beredskab og indsats

Beredskab

EU's indsats inden for beredskabsplanlægning i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler skal styrke evnen til at reagere hurtigt på enhver form for krisesituation, der påvirker eller muligvis kan påvirke folkesundheden. Det omfatter at rådgive nationale myndigheder og sikre, at de tager højde for den europæiske dimension, da national beredskabsplanlægning også kan have betydning uden for landets grænser.

En strategi på EU-plan:

  • giver en grundstruktur for udvikling af nationale planer for håndtering af forskellige sundhedstrusler - f.eks. pandemisk influenza, SARS, andre trusler forårsaget af biologiske eller ukendte agenser, ulykker forårsaget af kemiske agenser, naturlige miljømæssige trusler såsom klimaforandringer eller overlagte handlinger
  • hjælper med at sikre interoperabilitet mellem nationale planer – gennem koordineringsmekanismer, analyser og kommunikationsredskaber.