Pripravljenost in ukrepi

Politika

EU želi zaščititi svoje državljane pred številnimi resnimi nevarnostmi za zdravje, ki segajo čez državne meje in jih zato lahko učinkoviteje rešujemo s sodelovanjem na evropski ravni kot na ravni posameznih držav.

Zdravje lahko ogrožajo povzročitelji nalezljivih bolezni ali druge biološke oziroma kemične snovi ali okoljski dejavniki, denimo zaradi podnebnih sprememb.

EU z ukrepi spodbuja sodelovanje med državami članicami, denimo s smernicami ali izmenjavo dobrih praks.

V sodelovanju z državami članicami je EU vzpostavila številne mehanizme za usklajeni odziv na evropski ravni na naslednjih področjih:

Analiza nevarnosti za zdravje

EU je pri oblikovanju politike upoštevala analizo ravnanja ob nevarnostih za zdravje, ki jo vsebujejo naslednji dokumenti:

Zakonodaja

EU je sprejela sklep  za boljše načrtovanje pripravljenosti na resne čezmejne nevarnosti za zdravje ter za večjo usklajenost ukrepov in zmogljivosti v izrednih zdravstvenih razmerah.

Pravna podlaga

Člen 168 Lizbonske pogodbe  uvaja nova pooblastila za ukrepe pri resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje, s katerimi EU dopolnjuje nacionalne politike.