Pregătire şi reacţie

Politici

Rolul politicilor UE în acest domeniu este de a vă proteja împotriva ameninţărilor grave la adresa sănătăţii. Acestea nu se limitează la teritoriul unei ţări. Cooperarea la nivel european devine astfel esenţială, deoarece sporeşte eficienţa oricăror măsuri pe care le-ar putea lua individual statele membre.

Ameninţările au la origine agenţi care declanşează boli transmisibile, alţi agenţi biologici şi chimici sau diferiţi factori de mediu (de exemplu, cei legaţi de schimbările climatice).

În mare parte, acţiunile UE promovează coordonarea dintre guvernele statelor membre, prin furnizarea de orientări, favorizarea schimbului de bune practici etc.

UE şi guvernele naţionale au creat o serie de mecanisme de reacţie coordonată la nivel european în următoarele domenii:

Analiza amenințărilor la adresa sănătății

Politicile UE se bazează pe analiza modalităţilor de combatere a acestor ameninţări, după cum se arată în următoarele documente:

Legislaţie

UE a adoptat o decizie  pentru a îmbunătăți planificarea pregătirii pentru amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății peste tot în UE și pentru a consolida capacitatea de coordonare a reacției la situațiile de criză din domeniul sănătății.

Temei juridic

Articolul 168 din Tratatul de la Lisabona îi conferă UE noi competenţe în materie de acţiuni de combatere a ameninţărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, acţiuni care să vină în completarea politicilor naţionale.