Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Politiikka

EU:n politiikalla pyritään suojelemaan eurooppalaisia monilta vakavilta terveysuhilta, joilla on kansalliset rajat ylittäviä vaikutuksia ja jotka voidaan hoitaa tehokkaammin Euroopan laajuisella yhteistyöllä kuin yksittäisten EU-maiden toimilla.

Terveysuhat voivat johtua tarttuvia sairauksia aiheuttavista aineista tai muista biologisista tai kemiallisista aineista tai ympäristötekijöistä, kuten ilmastonmuutoksesta.

EU:n toimilla pyritään parantamaan koordinointia ja yhteistyötä jäsenmaiden hallitusten välillä, esimerkiksi antamalla ohjeita ja jakamalla parhaita käytäntöjä.

EU on yhdessä jäsenmaiden hallitusten kanssa perustanut useita mekanismeja koordinoituun Euroopan laajuiseen valmiuteen seuraavilla aloilla:

Terveysuhkien analysointi

EU:n politiikka pohjautuu uhkien torjuntaa varten kehitettyyn analyysiin. Lisätietoa:

Lainsäädäntö

Komissio on tehnyt päätöksen  valmiuden parantamisesta EU:ssa ja hätätilavalmiuden koordinoimisesta.

Oikeusperusta

Lissabonin sopimuksen artiklassa 168 vahvistetaan EU:n mahdollisuuksia vakavien rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseen. Näin tuetaan kansallisia toimintapolitiikkoja.