Pripravljenost in ukrepi

Pripravljenost na pandemijo gripe

Pandemija gripe se lahko pojavi vedno, kadar se pojavi nov virus gripe, na katerega ljudje niso odporni. Pandemija lahko pomeni resno nevarnost za zdravje in nanjo se je treba pripraviti.

Pripravljenost na pandemijo gripe je prednostna naloga mreže EU za prenosljive bolezni , s katero Komisija pomaga državam EU, da bolje usklajujejo ukrepe za preprečevanje in obvladovanje pandemske gripe. 

Načrti pripravljenosti

Na ravni EU in na nacionalni ravni so pripravili načrte pripravljenosti na pandemijo. Načrt pripravljenosti EU opredeljuje naloge in ukrepe na ravni EU in na nacionalni ravni na vseh stopnjah pandemije. Države članice EU in EU svoje načrte nenehno posodabljajo z vključevanjem najnovejših znanstvenih spoznanj.

Ocena pripravljenosti držav

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v sodelovanju s Komisijo in Svetovno zdravstveno organizacijo ocenil nacionalne načrte pripravljenosti. Več v tehničnem poročilu.

Izmenjava najboljših praks

Na številnih konferencah  v 27 državah EU in 53 državah regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo so opredelili pomembne vidike načrtovanja pripravljenosti na pandemijo in izmenjave dobrih praks ter pomanjkljivosti.

Cepljenje

Samo nekaj držav EU ima ustrezno zmogljivost za pripravo cepiv, zato bo verjetno v primeru pandemije prišlo do pomanjkanja cepiv. Odbor za zdravstveno varnost je sprejel strategijo  za hitro zagotovitev ustreznih zalog cepiva za pandemsko gripo.

Vloga Komisije pri pandemski gripi

Pri pandemiji gripe Komisija usklajuje ukrepe na ravni EU prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja (EWRS) , po katerem se morajo nacionalni organi medsebojno obveščati o ukrepih, ki so jih sprejeli ali jih nameravajo sprejeti. Komisija je v stalnem stiku s partnerji, kot so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropska agencija za zdravila, Svetovna zdravstvena organizacija in Pobuda za svetovno zdravstveno varnost .

Ko Svetovna zdravstvena organizacija razglasi pandemijo, lahko Komisija odobri skrajšani postopek za izdajo dovoljenja za trženje cepiv proti pandemski gripi.