Pregătire şi reacţie

Pregătirea pentru pandemiile de gripă

Pandemiile de gripă pot apărea odată cu orice nou virus la care nu suntem imuni. Ele pot fi grave şi necesită un grad ridicat de pregătire.

Comisia sprijină coordonarea măsurilor de prevenire şi control al pandemiilor de gripă prin intermediul reţelei europene pentru supravegherea bolilor transmisibile .

Planurile de pregătire

Atât UE, cât şi statele membre, au creat planuri specifice pentru situaţii de urgenţă. Planul european de pregătire în caz de pandemie stabileşte rolul şi responsabilităţile instituţiilor europene şi naţionale, pentru fiecare etapă în parte. Planul este revizuit în permanenţă, astfel încât să includă ultimele descoperiri ştiinţifice şi să vizeze cele mai recente probleme.

Evaluarea gradului de pregătire la nivel naţional

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a evaluat, în colaborare cu Comisia şi OMS, planurile naţionale de pregătire pentru pandemii. Pentru detalii, consultaţi raportul tehnic.

Schimbul de bune practici

Reprezentanţi ai celor 27 de state membre şi ai celor 53 de ţări din regiunea europeană a OMS s-au reunit în cadrul mai multor conferinţe  pentru a identifica elementele esenţiale, aspectele deficitare şi căile de urmat şi pentru a face schimb de bune practici în domeniul planificării în caz de pandemie.

Vaccinarea

Având în vedere că numai câteva state membre au la dispoziţie mijloacele de a produce vaccinuri, este posibil ca numărul acestora să fie insuficient în caz de pandemie. Comitetul pentru securitate sanitară (HSC) a adoptat o strategie  pentru a garanta disponibilitatea imediată a unei cantităţi suficiente de vaccinuri antigripale în cazul apariţiei unei pandemii.

Rolul Comisiei în eventualitatea apariţiei unor pandemii

În asemenea cazuri, Comisia preia rolul de coordonator, prin intermediul unui sistem de avertizare şi reacţie rapidă (EWRS) , în cadrul căruia autorităţile naţionale trebuie să-şi comunice reciproc măsurile luate sau planificate. În acelaşi timp, Comisia ţine în permanenţă legătura cu parteneri majori precum ECDC, Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), OMS şi Iniţiativa pentru securitate sanitară globală (GHSI) .

Dacă OMS declară declanşarea unei pandemii, Comisia poate trece la o procedură rapidă de autorizare a comercializării vaccinurilor împotriva gripei pandemice.