Paraatheid en reactie

Draaiboeken voor influenzapandemieën

Telkens wanneer een nieuw griepvirus verschijnt waar de mens niet immuun tegen is, kan er een influenzapandemie ontstaan. Pandemieën kunnen ernstig zijn en we moeten ons er grondig op voorbereiden.

De voorbereiding op influenzapandemieën is een prioriteit van het EU-netwerk voor overdraagbare ziekten . Via dat netwerk helpt de Commissie de EU-landen om hun preventie en strijd tegen influenzapandemieën te coördineren. 

Draaiboeken

Zowel op EU- als nationaal niveau bestaan er specifieke draaiboeken. Het EU-draaiboek legt op EU- en nationaal niveau rollen en maatregelen vast voor iedere fase van een pandemie. Het draaiboek wordt voortdurend bijgewerkt om rekening te houden met de nieuwste problemen en wetenschappelijke bevindingen.

Beoordeling van de nationale draaiboeken

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft de nationale draaiboeken onderzocht in samenwerking met de Commissie en de WHO. Meer informatie hierover is te vinden in het technisch verslag.

Uitwisseling van beste praktijken

Op een aantal conferenties  met alle 27 EU-landen en de 53 Europese leden van de WHO zijn essentiële onderdelen van draaiboeken voor pandemieën bepaald, beste praktijken uitgewisseld, leemten vastgesteld en wegen voor de toekomst gevonden.

Vaccinatie

Er zijn slechts enkele EU-landen die vaccins kunnen produceren, waardoor bij een pandemie het risico van een tekort aan vaccins reëel is. Het Gezondheidsbeveiligingscomité steunt een strategie  die ervoor moet zorgen dat er bij een pandemie zo snel mogelijk adequate hoeveelheden vaccins voor handen zijn.

Rol van de Commissie bij een pandemie

Bij een influenzapandemie neemt de Commissie de leiding van de coördinatie binnen de EU via het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen , een systeem dat de nationale instanties moeten gebruiken om elkaar over genomen of geplande maatregelen in te lichten. De Commissie houdt ook permanent contact met belangrijke betrokken partijen zoals het ECDC, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de WHO en het Global Health and Security Initiative (GHSI) .

Zodra de WHO verklaart dat er een pandemie is uitgebroken, mag de Commissie met een vereenvoudigde spoedprocedure vaccins voor influenzapandemieën goedkeuren.