Sagatavotība un reakcija

Sagatavotība gripas pandēmijai

Gripas pandēmija var izcelties ik reizi, kad parādās jauns gripas vīruss, pret kuru cilvēkiem nav imunitātes. Pandēmijas var būt smagas, tāpēc jābūt ļoti labai sagatavotībai.

Sagatavotība gripas pandēmijai ir prioritāra ES lipīgo slimību apkarošanas tīklā , ar kura palīdzību Komisija palīdz ES dalībvalstīm labāk saskaņot pandēmiskas gripas uzliesmojumu profilakses un kontroles pasākumus. 

Sagatavošanās plāni

Pastāv īpaši plāni gan ES, gan dalībvalstu līmenī. ES sagatavošanās plānā ir noteikti pienākumi un uzdevumi ES un dalībvalstu līmenī katrā pandēmijas etapā. Plāns tiek nepārtraukti pārskatīts, lai iekļautu jaunākās zinātniskās atziņas un jaunas problēmas.

Dalībvalstu sagatavotības novērtēšana

Eiropas Slimību profilases un kontroles centrs (ECDC) sadarbībā ar Komisiju un PVO ir novērtējis dalībvalstu sagatavošanās plānus pandēmijas gadījumiem. Sīkāk var uzzināt tehniskajā ziņojumā.

Paraugprakses apmaiņa

Ir notikušas vairākas konferences  ar visām 27 ES dalībvalstīm un 53 PVO Eiropas reģiona valstīm, lai apzinātu, kādi ir reakcijas plāna elementi pandēmijas gadījumā, dalītos paraugpraksē, konstatētu trūkumus un noteiktu turpmāko rīcību.

Vakcinācija

Tikai dažām ES dalībvalstīm ir materiāli tehniskā bāze vakcīnu ražošanai, tāpēc pandēmijas gadījumā pastāv liela varbūtība, ka trūks vakcīnas. Veselības aizsardzības komiteja ir apstiprinājusi stratēģiju , kas nodrošina, lai pandēmijas gadījumā pēc iespējas ātrāk tiktu nodrošināti vajadzīgie gripas vakcīnu krājumi.

Komisijas uzdevums pandēmijas gadījumā

Gripas pandēmijas gadījumā Komisija sāks ES koordinācijas darbu, izmantojot agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu , kas liek dalībvalstu iestādēm citai citu informēt par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem. Komisija arī pastāvīgi sazinās ar nozīmīgākajiem partneriem, kā ECDC, Eiropas Zāļu aģentūru (EMA), PVO un Pasaules veselības drošības iniciatīvas  dalībniekiem.

Kad PVO izsludinājusi pandēmiju, Komisija var paātrināt procedūru, kādā izdod pandēmiskās gripas vakcīnu tirdzniecības atļauju.