Felkészültség és válaszintézkedések

Influenza világjárványra való felkészültség

Amikor egy olyan új influenza vírus jelenik meg, amellyel szemben az emberek nem immunisak, bármikor influenza világjárvány törhet ki. A világjárványok súlyos következményekkel járhatnak és magas szintű felkészültséget igényelnek.

Az influenza világjárványra való felkészültség prioritásként szerepel a fertőző betegségekkel foglalkozó uniós hálózatban , amelyen keresztül a Bizottság elősegíti a tagállamokban az influenza világjárvány megelőzésére és ellenőrzésére szolgáló intézkedések hatékonyabb összehangolását.

Készültségi tervek

Egyedi tervek uniós és nemzeti szinten egyaránt rendelkezésre állnak. Az Európai Unió készültségi terve a világjárvány minden egyes szakaszára meghatározza az érintett felek szerepét, valamint az uniós és nemzeti szintű intézkedéseket. A legújabb tudományos eredmények és az újonnan felmerülő problémák beépítése céljából a készültségi tervet folyamatosan felülvizsgálják.

Az egyes országok felkészültségének értékelése

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), együttműködésben a Bizottsággal és a WHO-val, kiértékelte a világjárvánnyal szembeni nemzeti készültségi terveket. További részletekért lásd a technikai jelentést.

A legjobb gyakorlat megosztása

A 27 uniós ország és a WHO európai régiójának 53 tagállama részvételével több konferenciát  tartottak a világjárványokkal szembeni készültségi tervek legfontosabb elemeinek meghatározása, a legjobb gyakorlat megosztása, valamint a hiányosságok és a még előttünk álló feladatok azonosítása céljából.

Védőoltások

Csak néhány ország rendelkezik olyan létesítményekkel, amelyek alkalmasak védőoltások készítésére. Így világjárvány esetén igen valószínű, hogy a védőoltások tekintetében hiánnyal kell számolni. Az Egészségbiztonsági Bizottság (HSC) olyan stratégiát  fogadott el, amely biztosítja, hogy világjárvány esetén a lehető legrövidebb idő alatt elegendő menyiségű influenza elleni védőoltást lehessen előállítani.

A Bizottság szerepe világjárvány esetén

Influenza világjárvány esetén a Bizottság vezeti az uniós szintű együttműködést a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer (EWRS)  segítségével, amely előírja a nemzeti hatóságok számára, hogy tájékoztassák egymást a foganatosított vagy tervezett intézkedéseikről. A Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a legfontosabb partnereivel, többek között az ECDC-vel, az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA), a WHO-val és a globális egészségbiztonsági kezdeményezéssel (GHSI) .

Amennyiben a WHO egy járványt világjárványnak nyilvánít, a Bizottság egy egyszerűsített és gyorsított eljárás keretében engedélyezheti az influenza pandémia elleni védőoltás forgalomba hozatalát.