Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Varautuminen influenssapandemiaan

Influenssapandemia voi kehittyä uudesta influenssaviruksesta, jota vastaan ihmisillä ei ole vastustuskykyä. Pandemiat voivat olla vakavia, ja niihin on varauduttava huolellisesti.

Influenssapandemiaan varautuminen on eräs EU:n tartuntatautien verkoston  painopisteistä. Verkoston kautta komissio auttaa EU-maita yhteensovittamaan influenssapandemian ehkäisy- ja valvontatoimiaan.

Valmiussuunnitelmat

Valmiussuunnitelmia on tehty sekä kansallisella että EU-tasolla. EU:n valmiussuunnitelmassa määritellään EU:n ja kansallisen tason toimijoiden tehtävät pandemian kaikissa vaiheissa. Suunnitelmaa tarkistetaan jatkuvasti, jotta siinä voidaan ottaa huomioon tieteellinen kehitys ja uudet, esiinnousevat kysymykset.

Kansallisen varautumisen arviointi

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus on yhdessä komission ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa arvioinut pandemian varalta tehdyt kansalliset valmiussuunnitelmat. Tarkempia tietoja on teknisessä raportissa.

Parhaat toimintatavat

Kaikki 27 EU-maata ja Maailman terveysjärjestön Euroopan osaston 53 maata ovat osallistuneet kokouksiin , joissa on määritetty pandemian varalle tehtävien suunnitelmien tärkeimpiä osa-alueita, vaihdettu tietoja parhaista toimintatavoista ja kartoitettu suunnitelmissa olevia puutteita ja jatkotoimenpiteitä.

Rokottaminen

Vain muutamilla EU-mailla on mahdollisuus tuottaa rokotteita, minkä vuoksi pandemian sattuessa rokotteista tulee todennäköisesti pula. Terveysturvakomitea on hyväksynyt strategian , jolla varmistetaan, että pandemian sattuessa influenssarokotetta saadaan riittävästi ja mahdollisimman nopeasti.

Komission tehtävät pandemian sattuessa

Pandemian sattuessa komissio ryhtyy johtamaan EU:n toimien yhteensovittamista varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän  avulla. Komissio edellyttää, että kansalliset viranomaiset ilmoittavat toisilleen tekemistään tai suunnittelemistaan toimenpiteistä. Komissio on myös jatkuvassa yhteydessä tärkeimpiin yhteistyökumppaneihinsa, kuten Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskukseen, Euroopan lääkevirastoon, Maailman terveysjärjestöön WHO:hon sekä Maailmanlaajuiseen terveysturva-aloitteeseen .

Kun WHO on todennut pandemian olemassaolon, komissio voi tarvittaessa ottaa käyttöön yksinkertaistetun pikamenettelyn influenssapandemiarokotteiden myyntiluvan myöntämistä varten.