Připravenost a reakce

Připravenost na pandemii chřipky

Pandemie chřipky může nastat kdykoli, objeví-li se virus chřipky, proti kterému nemá náš imunitní systém obranné látky. Taková pandemie může být závažná a vyžaduje vysokou úroveň připravenosti.

Připravenost na pandemii chřipky je prioritou sítě EU pro přenosné nemoci , jejímž prostřednictvím Komise pomáhá členským státům koordinovat preventivní a kontrolní opatření.

Plány připravenosti

Jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU jsou zavedeny plány. Plán připravenosti EU stanovuje pro každou fázi pandemie pro jednotlivé aktéry na úrovni EU i na úrovni členských států konkrétní úkoly. Plán je neustále revidován a zohledňuje aktuální vědecký vývoj i nové problémy.

Posouzení vnitrostátní připravenosti

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Komisí a WHO provedly posouzení plánů připravenosti členských států. Podrobnosti viz technická zpráva.

Výměna osvědčených postupů

Bylo uspořádáno několik konferencí , kterých se zúčastnili zástupci všech 27 členských států EU a 53 států evropského regionu WHO a na nichž se stanovily zásadní prvky plánování pro případ pandemie, proběhla výměna osvědčených postupů a analyzovaly se nedostatky a další postup.

Očkování

Zařízení k výrobě vakcín se nacházejí pouze v některých zemích EU, takže je vysoce pravděpodobné, že v případě pandemie bude vakcín nedostatek. Výbor pro zdravotní bezpečnost podpořil strategii , která má pomoci zajistit, aby jich bylo v případě pandemie co nejrychleji k dispozici odpovídající množství.

Úloha Komise v případě vypuknutí pandemie

Jestliže vypukne pandemie, Komise bude koordinovat činnost EU, a sice prostřednictvím systému včasného varování a reakce , v jehož rámci mají vnitrostátní orgány povinnost se navzájem informovat o opatřeních, která již učinily nebo hodlají učinit. Komise také udržuje stálý kontakt s hlavními partnery, jako jsou ECDC, Evropská agentura pro léčivé přípravky, WHO a iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) .

Pokud WHO oznámí pandemii, Komise též může povolit uvedení vakcín proti pandemické chřipce na trh zrychleným řízením.