Pripravljenost in ukrepi

Pregled

Spremljanje, zgodnje opozarjanje in ukrepi za premagovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje so bistveni elementi dobrega varovanja zdravja prebivalcev v Evropski uniji. Ukrepanje EU je pri tem mišljeno predvsem kot podpora in dopolnilo ukrepom posameznih držav EU.

Resne čezmejne nevarnosti lahko potencialno nastanejo zaradi nalezljivih bolezni, bioloških in kemičnih povzročiteljev in okoljskih dejavnikov. Vse večji javnozdravstveni problem je tudi protimikrobna odpornost, ki prav tako zahteva ustrezno pripravljenost in ukrepanje.

Pojavnost nalezljivih bolezni v EU se je v zadnjih letih sicer zmanjšala ali ostala nespremenjena, vendar so pandemija gripe (H1N1) leta 2009, izbruh E. Coli v Nemčiji leta 2011, virusov ebole leta 2014 in zika leta 2016 dokaz, da se lahko nove okužbe pojavijo kadarkoli.

Čezmejno ukrepanje EU

Pri spopadanju z resno čezmejno nevarnostjo za zdravje je zelo pomembno, da se ob pojavu nevarnosti takoj odzove in ukrepa celotna EU. Ključni mejnik pri postavljanju močnejšega okvira EU za zdravstveno varnost je bil sklep iz leta 2013 o boljši pripravljenosti in krepitvi zmogljivosti za usklajeno odzivanje ob izrednih zdravstvenih razmerah.

Ta predpis je pomenil pomemben korak naprej pri izboljšanju zdravstvene varnosti v EU in varovanja zdravja državljanov. Pripravljenost držav EU na morebitne prihodnje pandemije in resne čezmejne nevarnosti podpira s:

 

Video: Krizno upravljanje ob nevarnostih za zdravje v EU

Videofilm je v angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, španščini, poljščini

Sorodne informacije