Pripravenosť a reakcia

Prehľad

Základnými prvkami na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia v Európskej únii sú monitorovanie, včasné varovanie a následné opatrenia zamerané na boj proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia. Činnosť EÚ v tejto oblasti sa zameriava v prvom rade na podporu a doplnenie opatrení, ktoré prijímajú jednotlivé krajiny EÚ.

K závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia prispievajú prenosné ochorenia, biologické alebo chemické činitele a environmentálne faktory. Čoraz väčším problémom v oblasti verejného zdravia, ktorý si vyžaduje primeranú úroveň pripravenosti a reakcie, je antimikrobiálna rezistencia.

Hoci výskyt infekčných ochorení v EÚ sa v posledných rokoch znížil alebo zostal na rovnakej úrovni, pandémia chrípky (H1N1) v roku 2009, epidémia baktérie E. Coli v Nemecku v roku 2011, vírusu Ebola v roku 2014 alebo vírusu Zika v roku 2016 dokazujú, že kedykoľvek sa môžu objaviť nové infekcie.

Cezhraničná činnosť EÚ

Pri riešení vážnych cezhraničných ohrozeniach zdravia je dôležitá bezodkladná reakcia v rámci celej EÚ. Medzníkom v budovaní účinnejšieho rámca zdravotnej bezpečnosti EÚ sa stalo prijatie rozhodnutia v roku 2013, ktorého účelom je zvýšiť pripravenosť a posilniť kapacitu pre koordinovanú reakciu na mimoriadne situácie v oblasti zdravia.

Tento právny predpis bol dôležitým krokom na zlepšenie zdravotnej bezpečnosti v EÚ a ochranu občanov pred celou škálou ohrození zdravia. Pomáha krajinám EÚ chrániť ich občanov a pripraviť na možné budúce pandémie a vážne cezhraničné ohrozenia zdravia prostredníctvom:

 

Video – Krízové riadenie v oblasti ohrozenia zdravia v EÚ

Video je k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine a poľštine

Súvisiace informácie