Gotowość i reagowanie

Informacje ogólne

Monitorowanie, wczesne ostrzeganie i środki zaradcze mające na celu zwalczanie poważnych międzynarodowych zagrożeń dla zdrowia to podstawowe elementy niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia w Unii Europejskiej. Działania UE w tej dziedzinie mają przede wszystkim wspierać i uzupełniać działania podejmowane przez poszczególne kraje UE.

Choroby zakaźne, czynniki biologiczne lub chemiczne i czynniki środowiskowe mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia w skali międzynarodowej. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest coraz poważniejszym problemem zdrowia publicznego, który wymaga odpowiedniego poziomu gotowości i możliwości reagowania.

Chociaż w ciągu ostatnich lat wskaźniki chorób zakaźnych w UE zmniejszyły się lub utrzymują się na stałym poziomie, pandemia grypy (H1N1) w 2009 r., epidemia zakażeń E.coli w Niemczech w 2011 r., wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola w 2014 r., czy wirusa Zika w 2016 r. świadczą o tym, że do nowych zakażeń może dojść w każdym momencie.

Działania ogólnounijne

Wczesna reakcja w całej UE jest ważna, aby przeciwdziałać poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia, jak tylko się pojawią. Jednym z kluczowych kroków na drodze do wzmocnienia unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego było przyjęcie w 2013 r. decyzji mającej na celu poprawę przygotowania i zwiększenie zdolności do skoordynowanego reagowania na zagrożenia dla zdrowia.

Ten akt prawny był ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w UE oraz ochrony obywateli przed różnymi zagrożeniami dla zdrowia. Pomaga krajom UE w przygotowaniu się do ochrony obywateli przed ewentualnymi przyszłymi pandemiami i poważnymi zagrożeniami w skali międzynarodowej poprzez:

 

Nagranie wideo – zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń dla zdrowia w UE

Wideo jest dostępne w j. angielskim, j. francuskim, j. niemieckim, j. włoskim, j. hiszpańskim i j. polskim.

Więcej informacji