Gotowość i reagowanie

Polityka

Unia Europejska stara się chronić Europejczyków przed wieloma poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, które mają charakter międzynarodowy i które krajom UE łatwiej jest zwalczać razem na szczeblu europejskim niż osobno.

Zagrożenia te mogą przybierać formę chorób zakaźnych, mieć podłoże biologiczne lub chemiczne albo wiązać się z czynnikami środowiskowymi np. ze zmianami klimatu.

Unia dąży przede wszystkim do skoordynowania działań władz krajowych, np. poprzez wydawanie wytycznych lub zachęcanie do wymiany dobrych praktyk.

We współpracy z państwami członkowskimi Unia ustanowiła kilka mechanizmów, dzięki którym możliwe jest podejmowanie skoordynowanych i ogólnoeuropejskich działań w następujących dziedzinach:

Analiza zagrożeń dla zdrowia

Polityka UE opiera się na analizie sposobów zażegnywania zagrożeń – bardziej szczegółowo omówiono je w następujących dokumentach:

Prawodawstwo

UE przyjęła decyzję , która ma poprawić jej zdolność reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i ułatwić jej koordynację podejmowanych wspólnie działań.

Podstawa prawna

Traktat lizboński  – a dokładnie jego art. 168 – przyznał UE uprawnienia do podejmowania uzupełniających strategie krajowe działań w celu zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia.