Paraatheid en reactie

Overzicht

Monitoren, waarschuwen in een vroeg stadium en kordaat optreden zijn bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen essentieel om de gezondheid van de bevolking in de Europese Unie goed te beschermen. De EU probeert in dit verband in de eerste plaats de maatregelen van de afzonderlijke lidstaten te ondersteunen en aan te vullen.

Besmettelijke ziekten, biologische en chemische stoffen, en milieufactoren kunnen ernstige risico's opleveren voor de gezondheid, met gevolgen tot ver over de grenzen heen. Antibioticaresistentie is een groeiend probleem waarop we alert moeten zijn en waarop we adequaat moeten reageren.

Hoewel besmettelijke ziekten in de EU in de afgelopen jaren zeker niet vaker voorkwamen dan vroeger, blijkt uit de recente problemen, zoals de Mexicaanse griep (H1N1) in 2009, de uitbraak van E. coli in Duitsland in 2011, het ebolavirus in 2014 en het zikavirus in 2016, dat er elk moment nieuwe infecties kunnen opduiken.

EU-optreden over de grenzen heen

Snel ingrijpen bij ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid is van groot belang. In 2013 werd het besluit genomen om de paraatheid te verhogen en de mogelijkheden van een gecoördineerde reactie te verbeteren. Daarmee werd een belangrijke mijlpaal bereikt bij de opbouw van een beter kader voor gezondheidsbescherming in de EU.

Dankzij dit besluit is de Europese bevolking beter beschermd tegen allerlei gezondheidsbedreigingen. Het helpt de EU-landen bij de voorbereiding en bescherming van hun bevolking tegen epidemieën en ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen door:

  • een betere paraatheidsplanning op EU-niveau via een betere coördinatie en uitwisseling van goede werkwijzen en informatie over nationale draaiboeken
  • een betere risicobeoordeling en -beheersing van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, bijvoorbeeld van niet-overdraagbare ziekten waarvoor geen enkel EU-agentschap bevoegd is
  • gezamenlijke aankoop van medische tegenmaatregelen zoals vaccins en virusremmers
  • een beter gecoördineerd optreden in EU-verband door het Gezondheidsbeveiligingscomité een duidelijk juridisch mandaat te geven voor het coördineren van de voorbereidingen
  • een betere coördinatie van risico- en crisiscommunicatie en een nauwere internationale samenwerking

 

Video — Crisisbeheersing bij gezondheidsbedreigingen in de EU

Deze video is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Pools.

Zie ook: