Pasirengimas ir reagavimas

Apžvalga

Stebėjimo, ankstyvojo perspėjimo ir atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje. ES veiksmais šioje srityje visų pirma siekiama remti ir papildyti atskirų ES šalių vykdomus veiksmus.

Užkrečiamosios ligos, biologinės arba cheminės medžiagos ir aplinkos veiksniai gali sukelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms taip pat yra didėjanti visuomenės sveikatos problema, kuriai reikia tinkamo lygio parengties ir atsako.

Nors pastaraisiais metais susirgimų infekcinėmis ligomis dažnumas ES sumažėjo arba nepasikeitė, 2009 m. gripo (H1N1) pandemija, 2011 m. e. Coli protrūkis Vokietijoje, 2014 m. ebolos viruso ar 2016 m. Zikos viruso protrūkis rodo, kad bet kada gali atsirasti naujų infekcijų.

ES tarpvalstybiniai veiksmai

Todėl svarbu, kad nedelsiant būtų imamasi ES masto veiksmų atsakant į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kai tik jų atsiras. Labai svarbus etapas kuriant patikimesnę ES sveikatos apsaugos sistemą buvo 2013 m. priimtas Sprendimas gerinti pasirengimą ir didinti koordinuoto atsako į grėsmes sveikatai pajėgumus.

Šis teisės aktas buvo svarbus žingsnis į priekį gerinant sveikatos apsaugą ES ir apsaugant piliečius nuo įvairių grėsmių sveikatai. Juo teikiama parama ES šalims, siekiančioms parengti piliečius galimoms būsimoms pandemijoms ir didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms bei apsaugoti nuo jų, užtikrinant:

  • parengties planavimo pajėgumų stiprinimą ES lygmeniu, skatinant koordinavimą ir dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais bei informacija dėl nacionalinio parengties planavimo;
  • geresnį tarpvalstybinių grėsmių sveikatai, įskaitant neužkrečiamąsias ligas, už kurias nėra atsakinga jokia ES agentūra, rizikos įvertinimą ir valdymą;
  • procedūras, reikalingas siekiant plėtoti ir įgyvendinti medicininio atsako priemonių bendrą pirkimą;
  • geresnį ES masto atsako koordinavimą, suteikiant tvirtus teisinius įgaliojimus parengtį koordinuojančiam Sveikatos saugumo komitetui;
  • geresnį rizikos ir krizės komunikacijos koordinavimą ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą.

 

Vaizdo įrašas. Grėsmių sveikatai krizės valdymas ES

Šį vaizdo įrašą galima žiūrėti anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir lenkų kalbomis.

Susijusi informacija