Crisis preparedness and response

Pregled

Praćenje, rano upozoravanje i odgovarajuće mjere za suzbijanje ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ključni su u osiguravanju visoke razine zaštite zdravlja u Europskoj uniji. Djelovanjem Unije u tom području namjerava se prije svega poduprijeti i dopuniti mjere koje provode same države članice.

Zarazne bolesti, biološka i kemijska sredstva te okolišni čimbenici mogu svi biti izvor ozbiljnih prekograničnih prijetnji. I antimikrobna otpornost postaje sve veći javnozdravstveni problem koji zahtijeva odgovarajuću razinu pripravnosti i odgovor.

Iako su stope zaraznih bolesti u Uniji posljednjih godina opale ili ostale stabilne, pandemijska gripa (H1N1) 2009., epidemija E. coli u Njemačkoj 2011., virus ebole 2014. i zike 2016. pokazuju da se u svakom trenutku mogu pojaviti nove infekcije.

Prekogranično djelovanje na razini Unije

Stoga je rani odgovor na razini Unije važan za otklanjanje ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju čim se one pojave. Ključni trenutak u jačanju okvira zdravstvene sigurnosti Unije dogodio se 2013. kada je donesena Odluka u cilju poboljšanja spremnosti i jačanja kapaciteta koordiniranog odgovora na hitne situacije povezane sa zdravljem.

Taj je zakonodavni akt bio važan korak naprijed u poboljšanju zdravstvene zaštite u Uniji i u zaštiti građana od širokog spektra prijetnji zdravlju. Njime se državama članicama pomaže da se pripreme za moguće slučajeve pandemije i ozbiljnih prekograničnih prijetnji te da od njih zaštite svoje građane:

 

Videozapis: Upravljanje kriznim situacijama u slučaju prijetnji zdravlju u Uniji

Ovaj je videozapis dostupan na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom i poljskom.

Povezane informacije