Sagatavotība un reakcija

Pārskats

Bez pārraudzības, agrīnas brīdināšanas un reaģēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir novērst nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, Eiropas Savienībā nav iespējams panākt augsta līmeņa veselības aizsardzību. ES rīcība šajā jomā galvenokārt ir paredzēta atsevišķu ES dalībvalstu pasākumu atbalstīšanai un papildināšanai.

Infekciozas slimības, bioloģiskas un ķīmiskas vielas, kā arī ar vidi saistīti faktori – tas viss var radīt nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus. Rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem arī sagādā arvien lielākas sabiedrības veselības problēmas, kuru risināšanai jānodrošina pienācīga līmeņa sagatavotība un reaģēšana.

Lai gan pēdējo gadu laikā infekcijas slimību līmenis ES ir pazeminājies vai saglabājies nemainīgs, gripas vīrusa H1N1 pandēmija 2009. gadā, E. coli infekcijas uzliesmojums 2011. gadā Vācijā, Ebolas vīruss 2014. gadā un Zikas vīruss 2016. gadā atkārtoti apliecināja, ka jaunas infekcijas var parādīties jebkurā brīdī.

ES pārrobežu darbība

Tādēļ, novēršot nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, jau uzreiz pēc to parādīšanās ir svarīga agrīna ES mēroga rīcība. Būtisks pavērsiens spēcīgākas ES veselības drošības sistēmas izveidē bija 2013. gadā pieņemtais lēmums, kura mērķis bija uzlabot sagatavotību un stiprināt spējas koordinēti reaģēt ārkārtas situācijās veselības jomā.

Šim tiesību aktam bija liela nozīme centienos uzlabot veselības aizsardzību ES un pasargāt iedzīvotājus no dažādiem veselības apdraudējumiem. Tas palīdz ES dalībvalstīm sagatavoties pret iespējamām pandēmijām un nopietniem pārrobežu apdraudējumiem un aizsargāt iedzīvotājus:

 

Video – veselības apdraudējumu krīžu pārvaldība ES

Video ir pieejams angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu un poļu valodā.

Papildu informācija