Valmisolek ja reageerimine

Ülevaade

Tõsiste piiriüleste terviseohtude monitooringu, varajase hoiatamise ja tõkestamise meetmed on Euroopa Liidu kõrge tervisekaitse taseme tagamise põhitegurid. ELi tegevus selles valdkonnas on peaasjalikult mõeldud toetama ja täiendama eri ELi riikides võetavaid meetmeid.

Tõsiste piiriüleste terviseohtude allikaks võivad olla nii nakkushaigused, bioloogilised ja keemilised ained kui ka keskkonnategurid. Järjest süvenev rahvatervise probleem on ravimiresistentsus, mis samuti nõuab piisavat valmisolekut ja reageerimist.

Ehkki nakkushaigustesse haigestumine on ELis viimastel aastatel langenud või jäänud varasemale tasemele, näitab 2009. aasta gripipandeemia (H1N1), 2011. aasta E. Coli haiguspuhang Saksamaal, Ebola viiruse levik 2014. aastal ja Zika 2016. aastal, et uusi nakkusi võib ilmuda igal ajal.

ELi piiriülene tegevus

Väga oluline on reageerida tõsistele piiriülestele terviseohtudele ELi tasandil kohe, kui need ilmnevad. Oluliseks saavutuseks ELi rahvatervise turvalisuse raamistiku tugevdamisel oli 2013. aastal vastu võetud otsus parandada valmisolekut ja suurendada suutlikkust vastata tervisealastele hädaolukordadele koordineeritult.

See õigusakt oli tähtis samm rahvatervise turvalisuse parandamiseks ELis ja kodanike kaitsmiseks paljude terviseohtude eest. See aitab ELi riikidel valmistuda võimalikeks tulevasteks pandeemiateks ja kaitsta kodanikke tõsiste piiriüleste terviseohtude eest, võimaldades:

 

Video – terviseohtudega seotud kriiside ohjamine ELis

Video on kättesaadav hispaania, inglise, itaalia, poola, prantsuse ja saksa keeles.

Lisateave