Beredskab og indsats

Oversigt

Hvis vi skal sikre en høj grad af sundhedsbeskyttelse i EU i tilfælde af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, er det meget vigtigt med overvågning og en tidlig varsling og indsats. Handling på EU-plan går her primært ud på at understøtte og supplere de foranstaltninger, der iværksættes i de enkelte EU-lande.

Overførbare sygdomme, biologiske og kemiske agenser samt miljømæssige faktorer kan alle føre til alvorlige grænseoverskridende trusler. Antimikrobiel resistens er et voksende problem for folkesundheden og kræver et beredskab og en indsats af tilstrækkeligt omfang.

Forekomsten af smitsomme sygdomme i EU er faldet eller har ligget stabilt i de seneste år, men udbruddet af den pandemiske influenza H1N1 i 2009, E. coli i Tyskland i 2011, Ebola i 2014 og Zika i 2016 viser alle, at nye infektioner kan opstå når som helst.

Grænseoverskridende indsats i EU

Det er derfor vigtigt med en hurtig indsats på EU-plan, så snart en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel opstår. Det var en vigtig milepæl i opbygningen af en stærkere EU-ramme for sundhedssikkerhed, at der i 2013 blev vedtaget en afgørelse, som har forbedret beredskabet og styrket evnen til at gøre en koordineret indsats over for sundhedskriser.

Denne lovgivning er et stort skridt i retning af at forbedre sundhedssikkerheden i EU og beskytte borgerne mod en lang række sundhedstrusler. Den hjælper EU-landene med at blive forberedt på og beskytte befolkningen mod mulige fremtidige pandemier og andre alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ved at:

  • styrke kapaciteten inden for beredskabsplanlægning på EU-plan gennem bedre koordinering og udveksling af bedste praksis og information om national beredskabsplanlægning
  • forbedre risikovurderingen og risikostyringen i forbindelse med grænseoverskridende sundhedstrusler, herunder ikkeoverførbare sygdomme, som ingen EU-agenturer har beføjelse til at håndtere
  • sørge for de nødvendige rammer for udvikling og indførelse af fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger
  • fremme koordineringen af en tværeuropæisk indsats, fordi den giver Udvalget for Sundhedssikkerhed en klar retlig bemyndigelse til at koordinere beredskabet
  • styrke koordineringen af risiko- og krisekommunikationen og muliggøre internationalt samarbejde

 

Video om krisestyring ved sundhedstrusler i EU

Videoen findes på engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og polsk.

Se også