Ετοιμότητα και αντίδραση

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επισκόπηση

Η παρακολούθηση, η έγκαιρη προειδοποίηση και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση της ΕΕ στον τομέα αυτό έχει ως κύριο στόχο να στηρίξει και να συμπληρώσει τις δράσεις που αναλαμβάνονται μεμονωμένα από τις χώρες της ΕΕ.

Οι μεταδοτικές ασθένειες, καθώς και βιολογικοί, χημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές. Η μικροβιακή αντοχή είναι επίσης ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία που απαιτεί επαρκές επίπεδο ετοιμότητας και αντίδρασης.

Παρόλο που τα ποσοστά λοιμωδών νόσων στην ΕΕ μειώθηκαν ή παρέμειναν σταθερά τα τελευταία χρόνια, η πανδημία γρίπης (H1N1) το 2009, οι λοιμώξεις που οφείλονταν στο βακτήριο E. Coli στη Γερμανία το 2011, ο ιός Έμπολα το 2014 και ο ιός Ζίκα το 2016 δείχνουν ότι νέες λοιμώξεις μπορούν να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή.

Διασυνοριακή δράση της ΕΕ

Η έγκαιρη αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ είναι συνεπώς σημαντική για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, αμέσως μόλις ανακύψουν. Σημαντικό ορόσημο στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου πλαισίου για την υγειονομική ασφάλεια στην ΕΕ ήταν η έκδοση μιας απόφασης το 2013 για τη βελτίωση της ετοιμότητας και την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Η νομοθετική αυτή πράξη ήταν σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα της υγείας στην ΕΕ και για την προστασία των πολιτών από ευρύ φάσμα κινδύνων για την υγεία. Στηρίζει τις χώρες της ΕΕ να προετοιμαστούν και να προστατεύσουν τους πολίτες από πιθανές μελλοντικές πανδημίες και σοβαρές διασυνοριακές απειλές:

 

Βίντεο - Διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πολωνικά

Σχετικές πληροφορίες