Beredskab og indsats

Politik

EU-politikken skal beskytte europæiske borgere mod en række alvorlige sundhedstrusler, der har indvirkning på tværs af landegrænser, og som derfor bedre kan bekæmpes ved hjælp af europæisk samarbejde end af de enkelte EU-lande alene.

Truslerne kan komme fra agenser, der kan forårsage overførbare sygdomme, eller andre biologiske eller kemiske agenser, eller de kan være af miljømæssig karakter som f.eks. trusler fra klimaændringer.

EU's tiltag handler i høj grad om at forbedre koordineringen mellem medlemslandene, f.eks. ved hjælp af retningslinjer eller udveksling af bedste praksis.

EU har i samarbejde med medlemslandene oprettet en række mekanismer, der skal sikre en koordineret fælleseuropæisk tilgang på følgende områder:

Vurdering af sundhedstrusler

EU's politik bygger på analyser af, hvordan man håndterer truslerne, som beskrevet i disse dokumenter:

Lovgivning

EU har vedtaget en afgørelse , der skal forbedre beredskabet over for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i hele EU og styrke kapaciteten til at koordinere indsatsen mod krisesituationer på sundhedsområdet.

Retsgrundlag

I Lissabontraktatens artikel 168 gives EU nye beføjelser til at træffe tiltag for at bekæmpe alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og supplere de nationale politikker.