Připravenost a reakce

Přehled

K zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví v Evropské unii slouží monitorování, včasné varování a odpovídající opatření k boji proti závažným přeshraničním zdravotním hrozbám. Činnost EU v této oblasti se především zaměřuje na podporu opatření jednotlivých členských zemí a jejich doplnění.

K vážným přeshraničním zdravotním hrozbám přispívají přenosné nemoci, biologické nebo chemické činitelé a environmentální faktory. Rostoucí problém pro veřejné zdraví, který vyžaduje odpovídající úroveň připravenosti a reakce, představuje také antimikrobiální rezistence.

I když se výskyt infekčních chorob v posledních letech v EU snížil nebo je stabilní, pandemie chřipky (H1N1) v roce 2009, epidemie bakterie E. Coli v roce 2011 v Německu, viru Ebola v roce 2014 nebo viru Zika v roce 2016 dokazují, že kdykoli se mohou objevit nové infekce.

Přeshraniční opatření EU

K řešení vážných přeshraničních zdravotních hrozeb je důležitá včasná reakce v rámci celé EU. Mezníkem v budování silnějšího rámce zdravotní bezpečnosti v EU bylo přijetí rozhodnutí v roce 2013, jehož účelem je zlepšit připravenost a posilovat kapacitu pro koordinovanou reakci na mimořádné události v oblasti zdraví.

Tento právní předpis byl významným krokem ke zlepšení zdravotní bezpečnosti v EU a k efektivnější ochraně občanů před celou řadou zdravotních hrozeb. Umožňuje totiž členským státům lépe chránit své občany a připravit se na možné budoucí pandemie a vážné přeshraniční hrozby díky:

 

Video – Krizové řízení zdravotních hrozeb v EU

Video je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a polštině.

Související informace