Pripravljenost in ukrepi

Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Izbruh pandemije gripe H1N1 leta 2009 je opozoril na slabosti pri dostopu držav EU do cepiv in zdravil ter njihovo nezadostno kupno moč. Evropski svet je zato leta 2010 pozval Evropsko komisijo, naj pripravi postopek za skupno javno naročanje cepiv v primeru novega izbruha pandemije.

Določbe o skupnem javnem naročanju zdravstvenih protiukrepov je prinesel člen 5 Sklepa 1082/2013/EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje. Evropska komisija je sporazum o skupnem naročanju oddobrila 10. aprila 2014, do septembra 2017 ga je podpisalo 24 držav EU. Sporazum o skupnem naročanju:

  • določa praktično ureditev za mehanizem
  • opredeli način odločanja glede na postopek
  • organizira oceno ponudb in oddajo javnega naročila

Ustrezna pripravljenost

Namen mehanizma za skupna javna naročila je zagotoviti sodelujočim državam EU pravičnejši dostop do posameznih zdravstvenih protiukrepov in večjo zanesljivost oskrbe, ob tem pa bolj uravnotežene cene.

Institucije EU in države, podpisnice sporazuma o skupnem javnem naročanju, se lahko odločijo za skupni javni razpis in tako poskrbijo za ustrezno pripravljenost ob morebitni resni čezmejni nevarnosti za zdravje. S skupnim javnim razpisom nabavijo:

  • cepiva
  • antivirusna zdravila
  • zdravstvene protiukrepe za resne čezmejne nevarnosti za zdravje

Sorodne informacije