Pregătire şi reacţie

Achiziții publice comune de contramăsuri medicale

În 2009, focarul gripei pandemice H1N1 a evidențiat o serie de deficiențe legate de accesul țărilor UE și de puterea lor de cumpărare în ceea ce privește vaccinurile pandemice și medicamentele care pot fi utilizate în cazul unei pandemii. În 2010, Consiliul European i-a cerut Comisiei să înceapă pregătirea unei achiziții publice comune de vaccinuri în cazul unei viitoare pandemii.

Dispozițiile privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale sunt incluse în articolul 5 din Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Acordul de achiziție comună a fost aprobat de Comisie la 10 aprilie 2014 și, din septembrie 2017, a fost semnat de 24 de state membre ale UE. Acest acord:

  • stabilește modalitățile practice care reglementează mecanismul
  • definește procesul de luare a deciziilor cu privire la alegerea procedurilor
  • organizează evaluarea ofertelor și atribuirea contractului.

Asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire

Scopul acestui mecanism de achiziții publice comune este asigurarea unui acces mai echitabil la contramăsuri medicale specifice și o mai bună securitate a aprovizionării, precum și prețuri mai echilibrate pentru țările UE participante.

Pentru a fi pregătite în mod corespunzător în cazul apariției unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, instituțiile UE, împreună cu țările care au aderat la Acordul privind achizițiile publice comune, pot angaja o procedură comună de achiziții publice în vederea achiziționării de:

  • vaccinuri
  • antivirale
  • contramăsuri medicale pentru amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

Informații pe aceeași temă