Pregătire şi reacţie

Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale

Pe fondul pandemiei de gripă aviară H1N1 din 2009, s-a constatat lipsa unui acces echitabil și a puterii de cumpărare pentru a obține condiții contractuale corespunzătoare în ceea ce privește prețul, responsabilitatea, confidențialitatea și flexibilitatea pentru a adapta cantitățile comandate în funcție de nevoile reale, în cadrul mecanismelor existente în țările UE pentru procurarea de vaccinuri pandemice și de medicamente. 

În 2010, Consiliul a cerut Comisiei să înceapă pregătirea unei achiziții publice comune de vaccinuri în cazul unei viitoare pandemii.

Asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire în cazul apariției unor amenințări la adresa sănătății

Pentru a fi pregătite în cazul apariției unei amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății, instituțiile europene și țările UE pot organiza proceduri comune de achiziții publice în scopul achiziționării de contramăsuri medicale, astfel încât:

  • vaccinurile pandemice și alte contramăsuri medicale să fie disponibile în cantități suficiente
  • accesul la vaccinurile pandemice sau la contramăsurile medicale să fie garantat pentru toate statele membre participante
  • toate statele membre să fie tratate în mod egal și să poată beneficia de condiții contractuale echitabile.

Acordul de achiziție comună  care precede procedura de achiziție comună:

  • stabilește aspectele de ordin practic care stau la baza procedurii
  • definește procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește alegerea procedurii
  • organizează evaluarea ofertelor și atribuirea contractului.

Acordul de achiziție comună intră în vigoare de îndată ce este semnat de o treime din statele membre participante.

Temei juridic

Articolul 5 din Decizia 1082/2013/UE  

A se vedea, de asemenea: