Gotowość i reagowanie

Wspólne zamówienia na medyczne środki zapobiegawcze

Wybuch pandemii grypy H1N1 w 2009 r. uwidocznił słabości w zakresie siły nabywczej państw członkowskich UE oraz dostępu do szczepionek przeciwko grypie pandemicznej i leków. W 2010 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowywanie mechanizmu wspólnego zamawiania szczepionek na wypadek ewentualnej pandemii.

Przepisy dotyczące wspólnych zamówień na medyczne środki zapobiegawcze są zawarte w art. 5 decyzji 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. Umowę w sprawie wspólnych zamówień Komisja zatwierdziła 10 kwietnia 2014 r., a we wrześniu 2017 r. podpisały ją 25 państwa UE. Umowa w sprawie wspólnych zamówień:

  • określa praktyczne rozwiązania w ramach mechanizmu
  • określa proces podejmowania decyzji w odniesieniu do wyboru procedury
  • reguluje procedurę oceny ofert i udzielenia zamówienia.

Zapewnienie właściwego przygotowania

Wspólny mechanizm zamówień ma zapewnić sprawiedliwszy dostęp do konkretnych medycznych środków zapobiegawczych, poprawę bezpieczeństwa dostaw oraz bardziej zbilansowane ceny dla uczestniczących w nim państw członkowskich.

Aby odpowiednio przygotować się do wybuchu poważnego zagrożenia dla zdrowia w skali międzynarodowej, instytucje UE oraz państwa, które dołączyły do wspólnego mechanizmu zamówień, mogą uruchomić wspólną procedurę przetargową w celu zakupu:

  • szczepionek
  • leków przeciwwirusowych
  • medycznych środków zapobiegawczych w przypadku poważnych zagrożeń dla zdrowia w skali międzynarodowej.

Podobne informacje