Paraatheid en reactie

Gezamenlijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen

Bij de uitbraak van de H1N1-griep (de "Mexicaanse" of "varkensgriep") in 2009 is gebleken dat niet alle EU-landen dezelfde mogelijkheden en financiële middelen hadden om contractvoorwaarden, wat betreft prijs, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en flexibiliteit, t ebedingen, waarbij de bestelde hoeveelheden van vaccins en geneesmiddelen kunnen worden afgestemd op de feitelijke behoeften.  

In 2010 verzocht de Raad de Commissie om een gezamenlijke aanbesteding voor vaccins bij een toekomstige epidemie voor te bereiden.

Paraatheid voor bedreigingen van de volksgezondheid

Om beter voorbereid te zijn op een uitbraak van een ernstige grensoverschrijdende bedreiging van de volksgezondheid, kunnen de instellingen en lidstaten van de EU een gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor vaccins en geneesmiddelen beginnen, zodat:

  • er voldoende vaccins en dergelijke beschikbaar zijn
  • alle deelnemende landen gegarandeerd toegang hebben tot vaccins en dergelijke
  • alle EU-landen gelijk worden behandeld en correcte contractvoorwaarden kunnen bedingen

In een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst , die aan de eigenlijke aanbestedingsprocedure voorafgaat,

  • worden de praktische regels voor die procedure bepaald
  • wordt de besluitvorming over de keuze van de procedure geregeld
  • worden de beoordeling van de offertes en de gunning van het contract geregeld

De gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst treedt in werking als één derde van de deelnemende landen deze hebben ondertekend.

Rechtsgrondslag

Artikel 5 van Besluit 1082/2013/EU  

Zie ook: