Stat ta' preparazzjoni u respons

Akkwist Konġunt ta’ kontromiżuri mediċi

It-tixrid tal-influwenza pandemika H1N1 fl-2009 uriet id-dgħjufijiet fl-aċċess u l-poter tal-akkwist tal-pajjiżi tal-UE biex jakkwistaw tilqim u medikazzjoni kontra l-pandemiji. Fl-2010, il-Kunsill Ewropew talab lill-Kummissjoni biex tibda tħejji għal akkwist konġunt ta' tilqim fil-każ ta' pandemija futura.

Id-dispożizzjonijiet għall-akkwist konġunt ta’ kontromiżuri mediċi huma inklużi fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1082/2013/UE dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Il-Ftehim dwar l-Akkwist Konġunt (JPA) ġie approvat mill-Kummissjoni fl-10 ta’ April 2014, u minn Settembru 2017 ’l quddiem ġie ffirmat minn 24 pajjiż tal-UE. Il-JPA:

  • Jiddetermina l-arranġamenti prattiċi li jmexxu l-mekkaniżmu
  • Jiddefinixxi l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-għażla tal-proċeduri
  • Jorganizza l-valutazzjoni tal-offerti u l-għoti tal-kuntratt

L-iżgurar ta’ tħejjija adegwata

L-għan tal-mekkaniżmu ta’ akkwist konġunt huwa li jiġi żgurat aċċess aktar ekwitabbli għal kontromiżuri mediċi speċifiċi u għal sigurtà mtejba tal-provvista, flimkien ma’ prezzijiet aktar bilanċjati fil-pajjiżi parteċipanti tal-UE.

Sabiex ikunu preparati b’mod adegwat għal tixrid ta’ theddida transkonfinali serja għas-saħħa, l-istituzzjonijiet tal-UE, flimkien ma’ pajjiżi li ssieħbu mal-JPA, jistgħu jidħlu fi proċedura ta’ akkwist konġunt bil-għan li jakkwistaw:

  • Tilqim
  • Antivirali
  • Kontromiżuri għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa

Informazzjoni relatata