Sagatavotība un reakcija

Medicīnisko pretlīdzekļu kopējais iepirkums

Pandēmiskās gripas vīrusa H1N1 uzliesmojums 2009. gadā atklāja trūkumus saistībā ar pandēmijas vakcīnu un medikamentu pieejamību un pirktspēju ES valstīs. 2010. gadā Eiropadome lūdza Komisiju sākt darbu pie vakcīnu kopējā iepirkuma turpmākām pandēmijām.

Noteikumi par medicīnisko pretlīdzekļu kopējo iepirkumu ir izklāstīti Lēmumā Nr. 1082/2013 par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (5. pants). Komisija vienošanos par kopējo iepirkumu apstiprināja 2014. gada 10. aprīlī, bet 2017. gada septembrī to bija parakstījušas 25 ES valstis. Vienošanās par kopējo iepirkumu nosaka:

  • mehānisma darbības praktiskos aspektus;
  • lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz procedūru izvēli;
  • kārtību, kādā vērtējami iesniegtie piedāvājumi un noslēdzams līgums.

Pienācīga sagatavotība veselības apdraudējumiem

Kopējā iepirkuma mehānisma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgāku piekļuvi konkrētiem medicīniskajiem pretlīdzekļiem un uzlabot piegāžu drošību, kā arī panākt līdzīgāku cenu līmeni tajās ES dalībvalstīs, kurās šis mehānisms ieviests.

Lai pienācīgi sagatavotos nopietna pārrobežu veselības apdraudējuma uzliesmojumam, ES iestādes un dalībvalstis, kas noslēgušas vienošanos par kopējo iepirkumu, var rīkot kopēju konkursu, kurā iepērk:

  • vakcīnas,
  • pretvīrusu medikamentus,
  • medicīniskos pretlīdzekļus nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Papildu informācija