Sagatavotība un reakcija

Kopējais medicīnisko pretlīdzekļu iepirkums

H1N1 pandēmiskās gripas uzliesmojums 2009. gadā parādīja, ka ar tādiem pandēmijas vakcīnu un zāļu iegādes mehānismiem, kādi darbojas ES valstīs, ir grūtības panākt vienlīdzīgu piekļuvi un iespēju vienoties par korektiem līguma nosacījumiem attiecībā uz cenu, atbildību, konfidencialitāti un iespēju brīvi izmainīt pasūtīto daudzumu atbilstīgi faktiskajām vajadzībām. 

2010. gadā Padome aicināja Komisiju sākt izstrādāt kopēju vakcīnu iepirkumu turpmākām pandēmijām.

Pienācīga sagatavotība veselības apdraudējumiem

Lai sagatavotos starptautiskam uzliesmojumam, kas nopietni apdraud veselību, ES iestādes un jebkura dalībvalsts var rīkot kopēju konkursu, kurā iepērk medicīniskos pretlīdzekļus, lai:

  • pandēmijas vakcīnas un citi medicīniskie pretlīdzekļi būtu pietiekamā daudzumā;
  • iespējas iegādāties pandēmijas vakcīnas un citus medicīniskos pretlīdzekļus būtu garantētas visām dalībvalstīm, kuras piedalās kopējā iepirkumā;
  • pret visām dalībvalstīm būtu vienāda attieksme, un tās varētu vienoties par korektiem līguma nosacījumiem.

Pirms kopējās iepirkuma procedūras slēdz kopējā iepirkuma līgumu , kurā:

  • nosaka, kā procedūra noritēs praktiski;
  • nosaka, kā tiek lemts par procedūras izvēli;
  • apraksta piedāvājumu izvērtēšanu un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Kopējā iepirkuma līgums stājas spēkā, kolīdz to ir parakstījušas trešā daļa parakstītājvalstu.

Juridiskais pamats

Lēmuma Nr. 1082/2013/ES 5. pants  

Lasiet vēl: