Pasirengimas ir reagavimas

Bendras medicininių atsako priemonių pirkimas

2009 m. per H1N1 gripo pandemijos protrūkį išryškėjo ES šalyse įdiegtų vakcinų ir kitų vaistų pirkimo mechanizmų trūkumai. Visų pirma tai buvo susiję su lygiateisės prieigos ir perkamosios galios problemomis, siekiant tinkamų sutartinių kainos, atsakomybės, konfidencialumo ir lankstumo sąlygų ir kad užsakyti kiekiai atitiktų realius poreikius. 

2010 m. Taryba paprašė Komisijos pradėti pasirengimą bendram vakcinų pirkimui numatant būsimas pandemijas.

Tinkama parengtis grėsmės sveikatai protrūkiams

Kad būtų pasirengusios rimtos tarptautinio masto grėsmės sveikatai protrūkiui, ES ir bet kurių valstybių narių institucijos gali taikyti bendro medicininių atsako priemonių pirkimo procedūrą, kad:

  • būtų turima pakankamai vakcinų ir kitų medicininių atsako priemonių nuo pandemijos;
  • būtų užtikrinta, jog vakcinomis ir kitomis medicininėmis atsako priemonėmis galėtų naudotis visos dalyvaujančios valstybės narės;
  • visoms valstybėms narėms būtų taikomos vienodos sąlygos ir kad visos jos galėtų naudotis tinkamomis sutartinėmis sąlygomis.

Tarpusavio susitarimu dėl bendro pirkimo , kuris sudaromas prieš pradedant bendro pirkimo procedūrą:

  • nustatoma tos procedūros vykdymo praktinė tvarka;
  • apibrėžiami sprendimų priėmimo proceso aspektai, susiję su pasirinkta procedūra;
  • numatomas konkurso paraiškų vertinimo ir sutarties skyrimo rengimas.

Tarpusavio susitarimas dėl bendro pirkimo įsigalioja, kai jį pasirašo trečdalis dalyvaujančių valstybių narių.

Teisinis pagrindas

Sprendimo 1082/2013/ES 5 straipsnis  

Taip pat žr.: