Pasirengimas ir reagavimas

Bendras medicininių atsako priemonių pirkimas

2009 m. per H1N1 gripo pandemijos protrūkį išryškėjo ES šalyse įdiegtų vakcinų ir kitų vaistų pirkimo mechanizmų trūkumai. 2010 m. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pradėti pasirengimą bendram vakcinų pirkimui numatant būsimas pandemijas.

Bendro medicininių atsako priemonių pirkimo nuostatos yra įtrauktos į Sprendimo 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 5 straipsnį. Susitarimą dėl bendro pirkimo (JPA) Komisija patvirtino 2014 m. balandžio 10 d. ir 2017 m. rugsėjo mėn. jį buvo pasirašiusios 24 ES šalys. Susitarimu dėl bendro pirkimo:

  • nustatoma procedūros vykdymo praktinė tvarka;
  • apibrėžiami sprendimų priėmimo proceso aspektai, susiję su pasirinkta procedūra;
  • numatomas konkurso paraiškų vertinimo ir sutarties skyrimo rengimas.

Užtikrinti tinkamą parengtį

Bendro pirkimo mechanizmo paskirtis – užtikrinti lygesnes galimybes įgyti konkrečių medicininių atsako priemonių ir didinti tiekimo saugumą, kartu užtikrinant geriau subalansuotas kainas dalyvaujančioms ES šalims.

Kad ES ir prie bendro pirkimo mechanizmo prisijungusių valstybių narių institucijos būtų tinkamai pasirengusios didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai protrūkiui, jos gali taikyti bendro pirkimo procedūrą, siekdamos įsigyti:

  • vakcinų;
  • antivirusinių vaistų;
  • medicininių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonių.

Susijusi informacija