Felkészültség és válaszintézkedések

Egészségügyi ellenintézkedésekhez kapcsolódó közös beszerzések

A H1N1-vírus okozta 2009-es influenza-világjárvány kapcsán bebizonyosodott, hogy az oltóanyagok és vírusölő gyógyszerek beszerzését szolgáló tagállami mechanizmusok hozzáférés és vásárlóerő tekintetében korántsem biztosítanak mindenki számára egyenlő esélyeket szerződéskötéskor: eltérőek az árat, a felelősségvállalást és a titoktartást szabályozó feltételek, illetve esetenként hiányzik a kellő rugalmasság ahhoz, hogy a rendelési mennyiséget a valós igényekhez lehessen igazítani. 

Ezt felismerve a Tanács 2010-ben felkérte a Bizottságot arra, hogy egy esetleges jövőbeni világjárványra felkészülve dolgozzon ki mechanizmust az oltóanyagok közös beszerzésére.

Készüljünk fel kellőképpen a világjárványokra!

A tagállami határokon átterjedő, súlyos járványok kitörésére csak megfelelő egészségügyi ellenintézkedésekkel készülhetünk fel. Erre való tekintettel az EU intézményei a tagállamokkal közösen is beszerezhetik a védelmet biztosító eszközöket annak érdekében, hogy

  • elegendő mennyiségű pandémiás oltóanyag és egyéb gyógyszer álljon rendelkezésre;
  • a közös beszerzésben részt vevő tagállamok mindegyike számára garantált legyen a pandémiás oltóanyagokhoz és az egészségügyi ellenintézkedésekhez való hozzáférés;
  • minden tagállam egyenlő elbánásban részesüljön és korrekt szerződési feltételek mellett jusson eszközökhöz.

A közös közbeszerzési eljárás indításának előfeltétele egy olyan közös közbeszerzési megállapodás  megkötése, amely meghatározza:

  • az eljárás lebonyolításának gyakorlati vonatkozásait;
  • a beszerzési eljárás megválasztásához szükséges döntéshozatal menetét;
  • a pályázatok értékelésével és a nyertes pályázó kiválasztásával kapcsolatos folyamatok szervezési vonatkozásait.

A közös közbeszerzési megállapodás akkor lép hatályba, ha azt a részt vevő tagállamok egyharmada aláírta.

Jogalap

Az 1082/2013/EU határozat 5. cikke  

Lásd még: