Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinta

Influenssapandemia (H1N1) vuonna 2009 osoitti puutteita EU-maiden kyvyssä hankkia rokotteita ja ja lääkkeitä. Vuonna 2010 EU:n neuvosto ehdotti, että komissio alkaisi valmistella ehdotusta rokotteiden yhteishankinnasta.

Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankintaa koskevat säännökset on esitetty valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevan päätöksen N:o 1082/2013/EU 5 artiklassa. Euroopan komissio hyväksyi yhteishankintasopimuksen 10.4.2014, ja syyskuussa 2017 sen oli allekirjoittanut 24 EU-maata. Yhteishankintasopimuksessa

  • määritellään menettelyn käytännön järjestelyt
  • määritellään päätöksentekoprosessi menettelyjen valinnan osalta
  • organisoidaan tarjousten arviointi ja hankintasopimuksen myöntäminen.

Asianmukainen valmistautuminen

Yhteishankintajärjestelyn tavoitteena on turvata tiettyjen lääketieteellisten vastatoimien tasapuolisempi saatavuus sekä parempi toimitusvarmuus ja hintatasapaino yhteishankintasopimukseen osallistuville EU-maille.

Rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin on voitava valmistautua asianmukaisesti. Tämän vuoksi EU-toimielimet yhdessä sopimuksen allekirjoittaneiden maiden kanssa voivat ryhtyä yhteiseen hankintamenettelyyn hankkiakseen

  • rokotteita
  • viruslääkkeitä
  • lääketieteellisiä vastatoimia rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia vastaan.

Lisätietoa