Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinta

Influenssapandemia (H1N1) vuonna 2009 osoitti selvästi, mitä vaikeuksia EU-mailla oli rokotteiden ja muiden lääketieteellisten vastatoimien hankinnassa. Ongelmia oli ennen muuta tasapuolisen saatavuuden ja ostovoiman varmistamisessa, hinnan, vastuun, luottamuksellisuuden ja joustavuuden kannalta asianmukaisten sopimusehtojen saamisessa sekä tilattujen määrien sopeuttamisessa todellisiin tarpeisiin. 

Vuonna 2010 EU:n neuvosto ehdotti, että komissio alkaisi valmistella ehdotusta rokotteiden yhteishankinnasta seuraavassa pandemiassa.

Asianmukainen valmistautuminen terveysuhkiin

Valtioiden rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin on voitava valmistautua asianmukaisesti. Tämän vuoksi EU-toimielimet ja mikä tahansa EU-maa voivat ryhtyä yhteiseen hankintamenettelyyn lääketieteellisten vastatoimien hankkimiseksi, jotta

  • pandemiarokotteita ja muita lääketieteellisiä vastatoimia on saatavilla riittävästi
  • pandemiarokotteiden tai muiden lääketieteellisten vastatoimien saatavuus on varmistettu kaikkien jäsenmaiden osalta
  • kaikkia jäsenmaita kohdellaan tasapuolisesti ja niiden sopimusehdot ovat asianmukaiset.

Yhteishankintamenettelyä edeltävässä yhteishankintasopimuksessa 

  • määritellään menettelyn käytännön järjestelyt
  • määritellään päätöksentekoprosessi menettelyn valinnan osalta
  • organisoidaan tarjousten arviointi ja hankintasopimuksen myöntäminen.

Yhteishankintasopimus tulee voimaan sen jälkeen kun kolmasosa osallistujamaista on allekirjoittanut sen.

Oikeusperusta

Päätös N:o 1082/2013/EU, 5 artikla  

Ks. myös: