Valmisolek ja reageerimine

Meditsiiniliste vastumeetmete ühishanked

2009. aasta H1N1 pandeemia tõi esile puudused, mis on seotud ELi liikmesriikide juurdepääsu ja ostujõuga pandeemiavaktsiinide ja -ravimite hankimisel. 2010. aastal soovis Euroopa Liidu Nõukogu, et komisjon asuks välja töötama vaktsiinide ühishanke mehhanismi võimalike tulevaste pandeemiate jaoks.

Meditsiiniliste vastumeetmete ühishankeid käsitlevad sätted sisalduvad otsuse 1082/2013/EL (tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta) artiklis 5. Komisjon kiitis ühishanke lepingu heaks 10. aprillil 2014 ning 2017. aasta septembri seisuga on sellele alla kirjutanud 25 ELi liikmesriiki. Ühishanke lepingus:

  • määratakse kindlaks mehhanismi reguleeriv praktiline kord;
  • määratletakse otsustusprotsess seoses menetluse valikuga;
  • korraldatakse pakkumuste ja lepingu sõlmimise hindamine.

Nõuetekohase valmisoleku tagamine

Ühise hankemehhanismi eesmärk on tagada võrdsem juurdepääs konkreetsetele meditsiinilistele vastumeetmetele, täiustada varustuskindlust ning pakkuda osalevatele ELi liikmesriikidele tasakaalustatud hindu.

Selleks et olla valmis tõsise piiriülese terviseohu puhanguks, võivad ELi institutsioonid koos ühishanke lepingule allakirjutanud liikmesriikidega käivitada ühise hankemenetluse, et hankida:

  • vaktsiine;
  • viirusevastaseid ravimeid;
  • meditsiinilisi vastumeetmeid tõsiste piiriüleste terviseohtude jaoks.

Lisateave