Beredskab og indsats

Fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger

Udbruddet af den pandemiske influenza H1N1 i 2009 understregede problemerne med EU-landenes lige adgang og købekraft i forbindelse med køb af vacciner og lægemidler. I 2010 bad Rådet Kommissionen om at forberede et fælles indkøb af vacciner i forbindelse med fremtidige pandemier.

Bestemmelserne om det fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger findes i artikel 5 i afgørelse 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Aftalen om fælles indkøb blev godkendt af Kommissionen den 10. april 2014 og har siden september 2017 været underskrevet af 24 EU-lande. Aftalen om fælles indkøb:

  • fastlægger det praktiske i forbindelse med indkøbsordningen
  • definerer beslutningsprocessen for valg af procedure
  • angiver, hvordan tilbuddene skal vurderes, og hvordan kontrakten skal tildeles

Sikring af et godt beredskab

Formålet med den fælles indkøbsordning er at sikre en mere lige adgang til bestemte medicinske modforanstaltninger, en forbedret forsyningssikkerhed og mere afbalancerede priser for de deltagende EU-lande.

For at være klar til et eventuelt udbrud af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler kan EU's institutioner og alle de EU-lande, der deltager i aftalen om fælles indkøb, benytte en fælles procedure for indkøb af:

  • Vacciner
  • Antivirusmedicin
  • Medicinske modforanstaltninger mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

Se også