Beredskab og indsats

Fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger

Udbruddet af den pandemiske influenza H1N1 i 2009 understregede problemerne med lige adgang og købekraft, når det handler om at opnå de rigtige aftalebetingelser for pris, erstatningsansvar, tavshedspligt og fleksibilitet med henblik på at kunne tilpasse det bestilte antal til de faktiske behov ved brug af de etablerede mekanismer i EU-landene for indkøb af pandemiske vacciner og lægemidler. 

I 2010 bad Rådet Kommissionen om at forberede et fælles indkøb af vacciner i forbindelse med fremtidige pandemier.

Beredskab til at stoppe udbrud af sundhedstrusler

For at være klar til et eventuelt udbrud af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler kan EU's institutioner og alle EU-landene deltage i en fælles indkøbsprocedure med henblik på at købe medicinske modforanstaltninger, således at:

  • pandemivacciner og andre medicinske modforanstaltninger er til rådighed i tilstrækkelige mængder
  • alle de deltagende EU-lande er garanteret adgang til pandemiske vacciner og medicinske modforanstaltninger
  • alle EU-lande behandles ens og kan nyde godt af de rigtige aftalebetingelser.

Den fælles indkøbsaftale , som går forud for den fælles indkøbsprocedure:

  • fastlægger det praktiske i forbindelse med indkøbsproceduren
  • definerer beslutningsprocessen for valg af procedure
  • organiserer evalueringen af tilbuddene og indgår aftalen.

Aftalen om fælles indkøb træder i kraft, når en tredjedel af EU-landene har underskrevet den.

Retsgrundlag

Artikel 5 i Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU  

Se også: