Připravenost a reakce

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 poukázala na nedostatky v získávání pandemických vakcín a léků ze strany zemí EU. V roce 2010 Evropská rada požádala Komisi o zahájení přípravy společného zadávání zakázek k získání vakcín v případě budoucích pandemií.

Ustanovení týkající se společného zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření jsou obsažena v článku 5 rozhodnutí č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Dohodu o společném zadávání veřejných zakázek schválila Komise 10. dubna 2014 a do září 2017 ji podepsalo 24 zemí EU. Tato dohoda:

  • určuje praktické kroky nutné k řízení celého mechanismu
  • stanoví podobu rozhodování při výběru řízení
  • určuje postup hodnocení nabídek a udělení zakázky

Zajištění řádné připravenosti

Účelem mechanismu společného zadávání veřejných zakázek je zajistit spravedlivější přístup ke konkrétním lékařským protiopatřením a lepší zabezpečení dodávek, spolu s vyváženějšími cenami pro zúčastněné členské státy.

V zájmu dostatečné připravenosti při výskytu závažných přeshraničních zdravotních hrozeb se orgány EU společně se zeměmi, které podepsaly dohodu o společném zadávání veřejných zakázek, mohou účastnit společného zadávacího řízení za účelem pořízení:

  • očkovacích látek
  • antivirotik
  • lékařských protiopatření týkající se přeshraničních zdravotních hrozeb závažného charakteru

Související informace