Beredskap och insatser

Internationellt samarbete

EU samarbetar med internationella aktörer i hälsosäkerhetsfrågor. Kommissionen deltar i det globala hälsoskyddsinitiativet och samarbetar där med WHO och G7-länderna (USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Mexiko) för att ta fram en effektiv och välorganiserad global strategi för beredskap och insatser vid hot mot folkhälsan.

Globala hälsoskyddsinitiativet

Det globala hälsoskyddsinitiativet inrättades i november 2001 under ledning av USA:s dåvarande hälsoministerium. Bara fyra EU-länder är officiella medlemmar, men eftersom kommissionen också deltar förmedlas resultaten ändå till alla EU-länder genom hälsosäkerhetskommittén.

Varje år träffas G7-ländernas hälsoministrar och EU:s hälsokommissionär i ett ministerforum. WHO (Världshälsoorganisationen) deltar också som rådgivare.

Vad har samarbetet lett till?

  • Bättre beredskap och insatser mot smittkoppor
  • Bättre internationell kommunikation och riskhantering
  • Laboratorienätverk och ökad laboratoriekapacitet
  • Stärkt global beredskap för pandemisk influensa
  • Förberedande insatser mot kemiska och radiologiska hot

Tillsammans med WHO tar man fram en färdplan för gemensamma insatser om