Pripravljenost in ukrepi

Mednarodno sodelovanje

Komisija dejavno razvija in krepi mednarodne odnose in sodelovanje na področju zdravstvene varnosti.

Evropska komisija je članica Pobude za globalno zdravstveno varnost  – mednarodnega partnerstva za izboljšanje pripravljenosti in odzivanja javnozdravstvenih organov.

S Svetovno zdravstveno organizacijo pripravlja skupen načrt za delo v zvezi z: