Pripravljenost in ukrepi

Mednarodno sodelovanje

Na globalni ravni EU sodeluje z mednarodnimi akterji o vprašanjih, povezanih z varovanjem zdravja. Kot članica pobude za globalno zdravstveno varnost Evropska komisija tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in državami G7 + (ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Mehika) pri prizadevanjih za oblikovanje dobro organizirane strategije za pripravljenost in odziv na morebitne nevarnosti za zdravje.

Pobuda o globalni zdravstveni varnosti

Pobuda o glablani zdravstveni varnosti je bila oblikovana novembra 2001 pod vodstvom nekdanjega Ministrstva ZDA za zdravje in človeške vire. Čeprav so le štiri države EU uradne članice Pobude, članstvo Evropske komisije zagotavlja, da so vse države članice EU obveščene o rezultatih razprav, in sicer prek Odbora Evropske komisije za zdravstveno varnost.

Na ministrskem forumu Pobude se vsako leto sestanejo ministri in sekretarji iz držav G7+ in komisar za zdravje iz Evropske komisije. V vlogi tehnične svetovalke je vključena tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Dosežki Pobude o globalni zdravstveni varnosti

  • Izboljšanje pripravljenosti in odziva na izbruh črnih koz
  • Izboljšanje komuniciranja na mednarodni ravni in upravljanja tveganja
  • Testiranje in okrepitev laboratorijske zmogljivosti
  • Izboljšanje svetovne pripravljenosti in odziva na pandemijo gripe
  • Prizadevanje za izboljšanje pripravljenosti na kemične in radiološke nevarnosti

Pobuda v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pripravlja skupen načrt za delo v zvezi z naslednjim: