Pripravenosť a reakcia

Medzinárodná spolupráca

V medzinárodnom kontexte Komisia aktívne rozvíja a posilňuje vzťahy a spoluprácu v oblasti bezpečnosti zdravia.

Komisia je členom celosvetovej iniciatívy pre zdravotnú bezpečnosť  (GHSI), čo je medzinárodné partnerstvo pre zlepšenie pripravenosti a reakcie v prípade ohrozenia verejného zdravia.

Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravuje plán spolupráce v oblastiach: