Pripravenosť a reakcia

Medzinárodná spolupráca

Európska únia spolupracuje v otázkach zdravotnej bezpečnosti s medzinárodnými aktérmi. Európska komisia ako člen Svetovej iniciatívy v oblasti zdravotnej bezpečnosti (GHSI) úzko spolupracuje so SZO a štátmi „G7+“ (USA, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Mexiko) v snahe vytvoriť účinnú a dobre organizovanú celosvetovú stratégiu pre pripravenosť a reakciu na prípadné ohrozenia zdravia.

Svetová iniciatíva v oblasti zdravotnej bezpečnosti (GHSI)

Svetová iniciatíva v oblasti zdravotnej bezpečnosti bola vytvorená v novembri 2001 pod vedením vtedajšieho Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA. Hoci oficiálnymi členmi GHSI sú len štyri krajiny EÚ, členstvo Európskej komisie je zárukou toho, že prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť sa s výsledkami príslušných diskusií oboznámia všetky členské štáty EÚ.

Fórum ministrov GHSI sa schádza raz do roka a zúčastňujú sa na ňom ministri a štátni tajomníci z krajín „G7+“ a eurokomisár pre oblasť zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia pôsobí ako odborný poradca.

Úspechy GHSI

  • lepšia pripravenosť a reakcia na výskyt kiahní
  • zlepšenie medzinárodnej komunikácie a riadenia rizika
  • hodnotenie a zlepšovanie kapacity laboratórií
  • zlepšenie celosvetovej pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky
  • zvýšené úsilie v boji proti chemickým a rádiologickým hrozbám

Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravuje GHSI plán spolupráce v týchto oblastiach: