Gotowość i reagowanie

Współpraca międzynarodowa

Na arenie międzynarodowej Komisja aktywnie nawiązuje i pogłębia współpracę na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.

Komisja przystąpiła do Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego  – międzynarodowego partnerstwa, którego celem jest wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania kryzysowego w dziedzinie zdrowia publicznego.

Wraz ze Światową Organizacją Zdrowia Komisja opracowuje plan wspólnych działań związanych z następującymi zagadnieniami: