Stat ta' preparazzjoni u respons

Kooperazzjoni internazzjonali

Internazzjonalment, il-Kummissjoni b'mod attiv qed tiżviluppa u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet u tikkollabora dwar is-sigurtà tas-saħħa.

Hi membru tal-Inizjattiva għas-Sigurtà tas-Saħħa Dinjija  (GHSI) – partenarjat internazzjonali biex jissaħħaħ l-istat ta' tħejjija u r-rispons tas-saħħa pubblika.

Flimkien mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, qed tiżviluppa strateġija għal ħidma konġunta dwar: