Sagatavotība un reakcija

Starptautiskā sadarbība

Pasaules līmenī veselības drošības jautājumos ES sadarbojas ar starptautiskiem partneriem. Eiropas Komisija, kas ir arī Pasaules veselības drošības iniciatīvas (GHSI) dalībniece, cieši sadarbojas ar PVO un G7+ valstīm (ASV, Kanādu, Apvienoto Karalisti, Franciju, Vāciju, Itāliju, Japānu un Meksiku), lai izveidotu efektīvu un labi organizētu globālo sagatavotības un reaģēšanas stratēģiju iespējamo veselības apdraudējumu jomā.

Pasaules veselības drošības iniciatīva (GHSI)

GHSI tika izveidota 2001. gada novembrī kādreizējās ASV Veselības un sabiedrības pakalpojumu ministrijas vadībā. Lai gan tikai četras ES valstis ir oficiālas GHSI dalībvalstis, Eiropas Komisijas dalība nodrošina, ka ar tās Veselības drošības komitejas starpniecību par apspriežu rezultātiem tiek informētas visas ES valstis.

GHSI ministru forumā reizi gadā tiekas par veselības nozari atbildīgie ministri un sekretāri no G7+ valstīm, kā arī par veselību atbildīgais Eiropas Komisijas komisārs. Forumā ir iesaistīta arī Pasaules Veselības organizācija, tai ir tehniskā padomdevēja loma.

GHSI sasniegumi

  • Labāka sagatavotība un reaģēšana baku gadījumā
  • Efektīvāka starptautiskā saziņa un riska pārvaldība
  • Laboratoriju kapacitātes testēšana un palielināšana
  • Uzlabota sagatavotība un reaģēšana uz gripas pandēmiju pasaules mērogā
  • Sagatavotība radioloģiskiem un kodolterorisma apdraudējumiem

Strādājot Pasaules Veselības organizācijā, Komisija izstrādā ceļvedi vienotam darbam šādās jomās: