Sagatavotība un reakcija

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskajā arēnā Eiropas Komisija aktīvi veido attiecības un sadarbību veselības aizsardzības jomā.

Eiropas Komisija ir Pasaules veselības drošības iniciatīvas  dalībniece. Tā ir starpautiska partnerība, kuras mērķis ir vairot valstu veselības aizsardzības sistēmu gatavību un rīcībspēju.

Strādājot Pasaules Veselības organizācijā, Komisija izstrādā ceļvedi vienotam darbam šādās jomās: