Pasirengimas ir reagavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pasauliniu lygmeniu ES bendradarbiauja su tarptautiniais veikėjais sveikatos saugumo klausimais. Būdama Pasaulinės sveikatos saugumo iniciatyvos (GHSI) narė, Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su PSO ir G 7+ valstybėmis (JAV, Kanada, JK, Prancūzija, Vokietija, Italika, Japonija ir Meksika), siekdama sukurti veiksmingą ir gerai veikiančią pasaulinę pasirengimo galimoms sveikatos grėsmėms ir atsako į jas strategiją.

Pasaulio sveikatos saugumo iniciatyva

Pasaulio sveikatos saugumo iniciatyva (GHSI) buvo sukurta 2001 m. lapkričio mėn. vadovaujant buvusiam JAV sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentui (HHS). Nors tik keturios ES šalys yra oficialios GHSI narės, Europos Komisijos narystė užtikrina diskusijų rezultatų perdavimą visoms ES šalims per savo Sveikatos saugumo komitetą.

GHSI ministrų forumas kasmet šaukia posėdžius, kuriuose dalyvauja G 7+ šalių ir Europos Komisijos sveikatos ministrai, sekretoriai ir už sveikatą atsakingas Komisijos narys. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat dalyvauja kaip patarėja techniniais klausimais.

GHSI pasiekimai

  • Sustiprintas pasirengimas raupams ir atsakas į juos
  • Patobulintas tarptautinis bendravimas ir rizikos valdymas
  • Išbandyti ir išplėsti laboratorijų pajėgumai
  • Pažangesnis pasirengimas pasaulinei gripo pandemijai ir atsakas į ją
  • Pasirengimas cheminėms ir radiologinėms grėsmėms

Drauge su Pasaulio sveikatos organizacija ji rengia bendro darbo toliau nurodytose srityse gaires: