Pasirengimas ir reagavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Komisija aktyviai plėtoja ir stiprina tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą sveikatos saugumo srityje.

Komisija yra pasaulinės sveikatos saugumo iniciatyvos  – tarptautinės partnerystės, kuria siekiama gerinti parengtį visuomenės sveikatos grėsmėms ir gebėjimą į jas reaguoti, – narė.

Drauge su Pasaulio sveikatos organizacija ji rengia bendro darbo toliau nurodytose srityse gaires: