Felkészültség és válaszintézkedések

Nemzetközi együttműködés

Egészségbiztonsági kérdésekben az EU együttműködik nemzetközi szervezetekkel. Az Európai Bizottság tagja a globális egészségbiztonsági kezdeményezésnek, és ebben a minőségében szorosan együttműködik a WHO-val és a G7+-országokkal (USA, Kanada, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Mexikó). Céljuk egy olyan hatékony és szervezett globális stratégia kialakítása, amellyel fel lehet készülni és reagálni lehet a lehetséges egészségügyi veszélyekre.

Globális egészségbiztonsági kezdeményezés

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés az Egyesült Államok volt egészségügyi és szociális minisztériumának vezetésével 2001 novemberében jött létre. Noha hivatalosan csak négy EU-ország tagja a kezdeményezésnek, a megbeszélések eredményeit az Európai Bizottság (teljes körű tagként) az Egészségügyi Biztonsági Bizottság közvetítésével minden uniós országnak megküldi.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés miniszteri fóruma évente ül össze a G7+-országok minisztereinek és államtitkárainak, valamint az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosának a részvételével. Az Egészségügyi Világszervezet a technikai tanácsadó szerepét tölti be az üléseken.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés eredményei

  • Nagyobb fokú felkészültség és hathatósabb válaszintézkedések himlőjárványok esetében
  • Jobb nemzetközi kommunikáció és kockázatkezelés
  • Nagyobb és letesztelt laboratóriumi kapacitás
  • Hatékonyabb globális felkészültség és reagálás influenza-világjárványokra
  • Lépések a vegyi és radioaktív veszélyekre való felkészülés terén

Az Egészségügyi Világszervezettel együtt ütemtervet készít elő az alábbiakról: