Crisis preparedness and response

Međunarodna suradnja

Na globalnoj razini Unija surađuje s međunarodnim akterima u vezi s pitanjima zdravstvene zaštite. Kao članica Globalne inicijative za zdravstvenu sigurnost (GHSI) Europska komisija u bliskoj suradnji s WHO-om i državama „G7+” (SAD, Kanada, Ujedinjena Kraljevina, Francuska, Njemačka, Japan i Meksiko) sudjeluje u izradi učinkovite i dobro organizirane globalne strategije pripravnosti i odgovora na potencijalne prijetnje zdravlju.

Globalna inicijativa za zdravstvenu sigurnost

Globalna inicijativa za zdravstvenu sigurnost osnovana je u studenome 2001. pod vodstvom bivšeg američkog ministarstva zdravlja i socijalne skrbi (HHS). Iako su samo četiri države članice Unije službene članice Inicijative, članstvom Europske komisije osigurava se da sve države članice budu obaviještene o rezultatima rasprava u okviru Inicijative preko Komisijina Odbora za zdravstvenu sigurnost.

Forum ministara Inicijative održava se svake godine uz sudjelovanje ministara, tajnika i povjerenika za zdravlje iz država „G7+” i Europske komisije. U njemu sudjeluje i Svjetska zdravstvena organizacija u ulozi tehničkog savjetnika.

Postignuća Inicijative

  • Pojačana pripravnost i odgovor na pojavu velikih boginja
  • Poboljšanje međunarodne komunikacije i upravljanja rizicima
  • Provjera i povećanje laboratorijskih kapaciteta
  • Unapređenje pripravnosti i odgovora na globalnu pandemijsku gripu
  • Rad na jačanju pripravnosti za slučaj kemijskih i radioloških prijetnji

U suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom članice Inicijative rade na izradi plana zajedničkog djelovanja u sljedećim područjima: