Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio toimii kansainvälisissä yhteyksissä aktiivisesti terveysturvaan liittyvän yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Komissio on jäsenenä maailmanlaajuisessa terveysturva-aloitteessa  (GHSI). Tämän kansainvälisen yhteistyökumppanuuden tavoitteena on parantaa kansanterveysuhkiin liittyvää valmiutta ja reagointikykyä.

Yhdessä Maailman terveysjärjestön kanssa komissio kehittää suunnitelmaa yhteistyöstä muun muassa seuraavilla aloilla: