Valmisolek ja reageerimine

Rahvusvaheline koostöö

Ülemaailmsel tasandil teeb EL terviseohutusega seotud küsimustes koostööd rahvusvaheliste osalejatega. Ülemaailmse terviseohutuse algatuse liikmena teeb Euroopa Komisjon tihedat koostööd WHO, G7 riikide (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Jaapan) ning Mehhikoga, et luua tõhus ja hästi korraldatud võimalikke terviseohte käsitlev üldise valmisoleku ja reageerimise strateegia.

Ülemaailmne terviseohutuse algatus

Ülemaailmne terviseohutuse algatus käivitati Ameerika Ühendriikide tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi initsiatiivil 2001. aasta novembris. Kuigi algatuse ametlike liikmete hulka kuulub vaid neli ELi riiki, tagab Euroopa Komisjoni liikmesus, et komisjoni terviseohutuse komitee vahendusel jõuavad arutelude tulemused kõigi ELi riikideni.

Ülemaailmse terviseohutuse algatuse ministrite foorumi raames kohtuvad igal aastal G7 riikide ja Mehhiko ministrid ja sekretärid ning Euroopa Komisjoni tervisevolinik. Tehnilise nõuandjana osaleb ka Maailma Terviseorganisatsioon.

Ülemaailmse terviseohutuse algatuse saavutused

  • Parem valmisolek rõugepuhanguks ja sellele reageerimine
  • Rahvusvahelise teabevahetuse ja riskijuhtimise parandamine
  • Laborite suutlikkuse katsetamine ja suurendamine
  • Parem valmisolek ülemaailmseks gripipandeemiaks ja sellele reageerimine
  • Valmistumine keemilisteks ja kiirgusohtudeks

Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga töötab komisjon välja tegevuskava koostööks järgmistes valdkondades: