Valmisolek ja reageerimine

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelisel tasandil arendab ja tugevdab komisjon aktiivselt terviseohutusealaseid suhteid ning koostööd.

Komisjon osaleb ülemaailmses terviseohutuse algatuses . See on rahvusvaheline partnerlus rahvatervisealase valmisoleku ja reageerimise täiustamiseks.

Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga töötab komisjon välja tegevuskava koostööks järgmistes valdkondades: