Ετοιμότητα και αντίδραση

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Διεθνής συνεργασία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς παράγοντες για ζητήματα υγειονομικής ασφάλειας. Ως μέλος της Πρωτοβουλίας για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια (GHSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΠΟΥ και τα κράτη της «G7+» (ΗΠΑ, Καναδάς, ΗΒ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Μεξικό) σε μια προσπάθεια δημιουργίας αποτελεσματικής και καλά οργανωμένης παγκόσμιας στρατηγικής για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών κατά της υγείας.

Πρωτοβουλία για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια (GHSI)

Η GHSI δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο 2001, υπό την ηγεσία του πρώην υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. Αν και μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ είναι επίσημα μέλη της Πρωτοβουλίας για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των συζητήσεών της διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργικό φόρουμ της GHSI συνέρχεται σε ετήσια βάση με τη συμμετοχή των υπουργών των χωρών της G7+ και του επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συμμετέχει επίσης ως τεχνικός σύμβουλος.

Τα επιτεύγματα της Πρωτοβουλίας

  • Καλύτερη ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ευλογιάς
  • Βελτίωση της διεθνούς επικοινωνίας και της διαχείρισης κινδύνου
  • Έλεγχος και βελτίωση της εργαστηριακής ικανότητας
  • Προώθηση της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης της πανδημίας γρίπης σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Προσπάθειες προετοιμασίας κατά των χημικών και ραδιολογικών απειλών

Εκπόνηση χάρτη πορείας, από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για συνεργασία στους ακόλουθους τομείς:

  • International health regulations (IHR)
  • ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • μεταδοτικές ασθένειες, όπως το HIV/AIDS και η φυματίωση
  • μικροβιακή αντοχή
  • ανοσοποίηση.